Evlilikte İlk Gece Okunacak Dua

By | 21 Şubat 2015

EVLİLİKTE İLK GECE OKUNACAK DUA

Damad, gelinin yanına girince, ikisi de, iki rekat namaz kılmalıdırlar. Sonra damad, gelinin kakülünden tutup:”Allahümme barik li fi ehli ve barik li ehli fiyye, Allahümmerzukni minha verzukha minni. Allahümmecma’beynena ma cema’te fi hayrin ve ferrik beynena iza ferrakte fi hayrin” duasını okur. Onunla cima edeceği zaman: “Allahümme bismike estahleltü ferceha ve bi emanetike ehaztüha. Allahümme fema kadayte şey’en min rahmiha fec’alhü barren takıyyen, vez’alhü müslimen seviyyfi ve la tec’alhü müfsiden şeriken liş-şeytani” der. Bir de, cima ederken şeytandan Allahü Teala’ya sığınmaktır. Bu esnada şöyle der: “Bismillahi Allahümme cennibnü-ş-şeytane ve cennibi-ş-şeytane ma razaktena,” yani şeytanı bizden ve bize verdiğin çocuktan uzak eyle der. Bu durumda kendilerine çocuk verilirse, şeytan ona zarar veremez.