Evinden Çıktığı Zaman Diyeceği Şeyler

By | 22 Şubat 2015

Ümme Seleme radıyallahu anhadan, ki adı Hind’dir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı zaman: “Bismillahi tevekkeltü alallah, Allahümme inni euzu bike en edılle ev edille, ev ezille ev uzelle ev üzleme ev ezlime ev echele ev yüchele aleyye Bismillah, Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım, sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağı kaymaktan veya kaydırılmaktan zulmetmek veya zulme uğramaktan, cahillik etmek veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım,” derdi. Sahih hadistir. Ebu Davud, Edeb. 5094; Tirmizi. Daavat, 3427. • Enes radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: “Kim evinden çıkarken: Bismillahi tevekkeltü alallah vela havle vela kuvvete illa billah, Bismillah, Allah’a güvendim, O’ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur, derse kendisine, bu sana yeter, korundun ve doğru yolu buldun, denir ve şeytan ondan uzaklaşır.” Ebu Davud, Edeb, 5059; Tirmizi, Daavat, 3426. • Ebu Hureyre radıyallahu anhden: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı zaman: Bismillah ettüklanü alallah la havle vela kuvvete illa bil¬lah, Bismillah, Allah’a tevekkül ettim, Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur, derdi. lbn Mace, Dua, 3885.