Evin Bereketini Arttırmak İçin DUA

By | 15 Mart 2014

sifali-dualarEvin bereketini arttırmak için hangi dua okunmalıdır? Evin bereketini arttırmak için dua ile ilgili şu rivayet yapılmıştır. Fakir bir adamın Rasulullah’a fakirlikten yana dert yandığı ve Rasulullah’ın tavsiyesiyle zengin olduğu bu rivayette belirtilmektedir.

Sehl b. Sa’d(r.a.) rivayet ediyor:

 Adamın biri huzur-u saadete geldi. Fakirlikten ve hayat şartlarının ağırlığından dert yandı. Resulüllah (s.a.v.) bu kimseye şöyle buyurdu:
“Evine girdiğin zaman evde kimse olsun olmasın selam ver,sonra benim üzerime salat ü selam getir ve bir kerede İhlas Suresi’ni oku.”
 O kişi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu tavsiyesini yerine getirdi.Allah Teala o kimseye rızık kapılarını sonuna kadar açtı ve o kimse zenginlerden oldu.(el-Mecalisü’s-senaiyye)