Eve Girince Selam

By | 22 Şubat 2015

Bir Müslüman evine girdiği zaman çoluğuna çocuğuna:

“Esselamü aleyküm” diyerek aile efradına selam verir, onlar (ev halkı da):

“Ve – aleykümüsselam” diyerek selamı alırlar.

Böylece evine gelen kimse, ailesiyle kar§ılıklı birbirlerine dünya ve ahiret selameti için dua etmiş olurlar. Bu ne büyük dua değil mi? Bir insanın bütün kötülüklerden uzak bulunup selametlik esenlik içinde bulunması en büyük kazançtır.