Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua

By | 21 Nisan 2014

duaEvden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua Arapça : Bismillâhi tevekkeltü alallâh, velâ havle velâ kuvvete illâ billah.

Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ın ismiyle, Allah’a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah’ın yardımıyladır.”

Evden sokağa çıkıldığında bu duanın okunmasında çok isabet vardır. Çünkü büyüklerimiz böyle yapmışlardır.