Evden Çıktığı Zaman Edeceği Dualar

By | 23 Şubat 2015

Evinden çıktığı zaman edeceği dualar kitabın başında geçmişti. Bunu çok yapması müstehaptır. Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve komşuları ile vedalaşması da müstehaptır. Onlardan dua ister ve onlara dua eder. • Ebu Hureyre radıyallahu anden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim bir yolculuğa çıkmak isterse, geride bıraktıklarına: Estevdiukumullahellezi latediu vedaiuhu Sizi kendisine emanet bırakılanları zayi etmeyen Allah’a emanet ediyorum, desin. lbn Sünni, 506. • Salim diyor ki: îbn Ömer radıyallahu anhuma sefere çıkmak isteyen bir kimseye: Bana yaklaş, seninle Resulullah sallahu aleyhi ve sellemin bizimle vedalaştığı gibi vedalaşayım, derdi: Estevdiullaha dineke ve emaneteke ve havatime amelike Dinini, emanetini ve son amellerini Allah’a ısmarlıyorum. Tirmizi, Daavat, 3443. • Sahabi Abdullah bin Zeyd el-Hatmi radıyallahu anh diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu uğurlarken şöyle derdi: Estevdiullaha dineküm ve emaneteküm ve havatime a’maliküm, Dininizi, emanetinizi ve son amellerinizi Allah’a ısmarlıyorum. Ebu Davud, Cihad, 2601; Ibn Sünni, 505.