Euzu Daim Sonra Kıraat

By | 24 Şubat 2015

Bil ki namazda kıraat birbirini destekleyen nasslara göre icma ile vaciptir. Bizim mezhebimiz cumhurun mezhebidir o da kıraatin vacip olup elinden gelen kimse için onu yerini hiçbir şeyin tutmadığıdır. Çünkü bunda şöyle sahih hadis vardır: • Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: “Fatihasız namaz caiz olmaz, kafi gelmez.” Sahih hadistir, tbn Hibban, 1789. • Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Fatihasız namaz yoktur.” Bııhari, Ezan, 756; Müslim. Salar. 394. Bismillahirrahmanirrahim okumak da vaciptir. O, Fatihanın başından bir ayettir.