El-Mütekebbir İsm-i Şerifi’nin Sırları

By | 15 Şubat 2017

el-mütekebbir

El-Mütekebbir İsm-i Şerifi’nin Sırları: “Azamet ve kibriyasında tek.

“Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:

“Yâ Mütekebbir” ism-i şerifini okuyanın hayır ve bereketi çoğalır.Yâ Celîlel mütekebbiri alâ külli şey’in fel adlü emruhû ves sıdku va’dühû.

Bu duayı okuyarak dua edenlerin kadri yükselir. Kimse onunla uğraşamaz.Bu mübarek ism-i şerif kötülük yapanların üzerine (lO)’ar defa sadakatle okunursa o kişi yaptığı kötülükten vazgeçer.

(262) defa, dinin yasakladığı haramları işleyenlerin üzerine “Yâ Mütekebbir” diye okunursa, bir daha o kişiler, o kötü fiili yapmamak üzere bağlanır.

Bu ism-i şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp üzerinde taşıyan kimseye karşı, zalimler boyun bükerler, karşısında zelil olurlar.

Kim bu mübarek ism-i şerifi yazıp üzerinde taşırsa Allah Teala kadrini âli kılar. Bu ismin hadimi “Sencâiyl” isimli melektir.

Bu mübarek ism-i şerifi okumaya devam edenler, konuştukları zaman başkalarını tesir altına alırlar.

El-Mütekebbir İsmi İle Hakka Münacat

Kibriya sensin ilâhî, sual olmaz hikmetinden, Azamet sendedir Yârab, ötesi yok kudretinden, Ol hamakat ehlidir ki, tekebbür eder gücüne; Yalnız sana sığınırız celâlinden, hiddetinden… Yârabbi Azamet senin, kudret senin, hikmet senin, Elbette merhamet sende, kullarına himmet senin. Veren sensin, alan sensin, Her dem baki kalan sensin, Rızık senden, nimet senin, Zâlimlere hiddet senin, Mazlumlara munis eser meltemler, Zulmedene elbette en yüce şiddet senin.. Fir’avna verdiğin akıl almaz ibret senin, Nemrud’u mahveyleyen bir küçücük sinekse Elbette o sineğe verilen kudret senin… Yâ İlâhî, kudretine mağrur olan hükümdar, Üç-beş günlük ömrü kadar olabilmiş payidar… Tekebbür neyine kulun, ne kadardır kudreti? Sadece kırk sene sürdü Süleyman’ın devleti… Ebedî devlet senindir Yârabbi, İlâhî hikmet senindir Yârabbi, Fâni ömrünce sürer her sultanın saltanatı, İnandık ki, yönlendiren sensin cümle kâinatı… Bu dünyada kibredenler lütfettiğin kudretine, Kibirlenip mestolanlar üç-beş günlük şöhretine, Gün gelince sığınacak senin ulu kudretine, Yaratılan muhtâc olur Yaratanın himmetine, Bizi saptırma İlâhî, isyan yolu cihetine, Sığınmışız aczimizle senin ulu devletine, Erdir bizi hidâyete, erdir bizi rahmetine… Karanlık dehlizlerde kayboldu aklımız, Senin himmetin olmazsa Yârab perişanız… Mütekebbir senin vasfın, Her işte azametin var, yüceliğin hep aşikâr, İnandık biz sana ey yâr, Nurunla aydınlat bizi, sönmeyecek ziyasın sen, Vurursun kibirlinin kibrine kibrinle kelepçe; Azîm ve Kibriya’sın sen…