El-Cebbâr Esmasının Faydaları

By | 14 Şubat 2014

duaEl-Cebbâr Esmasının Faydaları ve El-Cebbâr Zikrinin Faziletleri Nelerdir?

Kişi kibriyle küçülür, azamet sende İlâhî, Soldu nice bin güzellik şu fânî tende İlâhî, Engel tanımayan kudret zâtına münhasır yalnız Doludizgin deli çaylar; takılır bende ilâhî… Yârabbi Senin ilhamınla çağlar, Köpük köpük akar dere. Göğü tırmalayan dağlar, Bir gün secde eder yere…

Doğudan batıya kadar, Güneş batmayan ülkeye Hükmeden nice hükümdar, Bir ömürlük zamanı mahmuzlarken Koptu dizgini hayatın…

Üç-beş günlük saltanatın Yeller eserken yerinde, Esen senin sevdândır efil efil Seher yelinde…

Sen ey hiçbir kudretin Yetmediği sonsuz kudret!..

Kendinde nice kudret vehmeden şaşırmışlar, Gün olmuş senin sonsuz sabrını taşırmışlar; En azgını yok olmuş en azgın emelinde… Muktedire verdiğin kudret senin elinde, Yunusa verdiğin ders, Davud’a verdiğin ses, Mecnûna verdiğin aşk inler gönül telinde…

Sen ki, ey sonsuzluğu bir zerrecik gören göz, Sen ki, ey gönüllerde sevda tutuşturan köz, Sen ki yoktan var eden, hep var olan Ulu Zât, Ne olur, kulluğundan bizi eyleme âzat…

Sen ki, zâlime düşman, Mazluma, Hakk diyene, doğru yolda arkadaş, Sen ki dertliye sabır, Öksüze, sevgi ile kotarılmış özge aş… Sen ki, ey kudretine güç yetmeyen Pâdişâh, Akıl nice anlasın, diller nice söylesin? Şüphesiz ki biz seni nasıl düşünüyorsak; Lûtfunla, himmetinle, kudretinle öylesin…

Kerem kıl Yâ İlâhî, Râm olur kudretine gönlü sana yâr olan, Sen ey kudret sahibi, Ganî ve Cebbar olan…