El-Bâis Esmasının Faziletleri

By | 24 Şubat 2014

sifali-dualarEl-Bâis Esmasının Faziletleri ve El-Bâis Zikrinin Özellikleri Nelerdir? El-Bâis Esmasının Anlamı; ”Ölüleri diriltip kabirden çıkaran”

El-Bâis ism-i şerifin özellikleri:

Yatağında elini göğsüne koyarak “Yâ Bâısü” ism-i celilini (100) defa okuyanın kalbi nurlanır, hikmet ve ilimle rızıklanır.
Kim yatarken “Yâ Bâısü celle celâlühû” diye (100) defa okursa, Allah Teala kalbini marifet nuru ile doldurur. Feyz-i ilahi o
kişinin ruhunu sarar.Bu mübarek isme devam ederek okuyanların önlerindeki kapalı kapılar hayır için açılırlar.

Adedi (573)’tür. Düşmanların ve eşkıyanın şerlerinden korunmak, iftiradan emin olmak için (7073) defa okunması tecrübe
edilmiştir.Kırk gün farz namazlarının ardından (573) defa okuyan muradına nail olur.

Allah’ın emirlerine karşı lakayd olan kimse bu mübarek ism-i celili okumaya devam ederse ibadetlere karşı aşk ve sevgisi artar.
İbadet ve taatını severek yapar.