El-Aliyyü İsmi İle Nasıl Dua Edilir?

By | 03 Mart 2014

dualarEl-Aliyyü İsmi İle Nasıl Dua Edilir? Gönlünde mü’minlerin aşksın hece-hece sen. Ulusun ve sahipsin erilmeyen güce sen. Aşikârdır yücelik “Alî” vasfında senin; Yarabbi, kemâlinle yücelerden yüce sen…

Yârabbi!.. Şanına yaraşmayan herşeyden münezzehsin, Sensin herşeyin üstünde, Medar sensin korkularda, Kâbus yüklü uykularda, Yücesindesin yücenin, Zulmetinde her gecenin Her dem aşikârsın, her dem mücellâsın; Zât-ı Eceli ü A’lâ” sın… Her irâde yedindedir, her kudret senin dûnunda, Sen ki kemâl sıfatınla herşeyin fevkindesin. Âlemlere sığmayan sen, mümin kalbin derûnunda, Sana yönelen niyazın, duaların şevkindesin…

Herşeyden yücedir zâtın, Sahibisin kâinatın, Mâhiyetin ve sıfatın Sığamaz idrâkine beşerin. Münezzehsin mekânlardan, Yarattığın zamanlardan, Müphemdir yarattığın beşere elbette yerin… Erilmez kemâl sahibi Ulu ve ezelî varlık elbet senin varlığındır. Seni düşünürken her dem acze düşeriz Yârabbi, Şaşırtma senin yolundan, seni zikreyleyen kalbi… Sensin yüce olan Yârab, Sana münhasırdır yalnız o erilmez ulviyyet. Sığındık yüceliğine, bizi îmân ile hasret… Alî’sin, yücelikte yoktur elbet sana eş, Üstündür âlemlerden sıfatının tek hecesi; Merhametine sığındık yücelerin en yücesi.