Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua

By | 06 Mayıs 2014

dualarDüşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm.

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müs takîmâ,
Ve mennasru illâ min indillâhil Azîzil-Hakîm,
Vallâhu yüeyyidu binasrihi men yeşâu,
Ve kâne hakkan aleynâ nasrul mü’minine,
Feftah beynî ve beynehüm fethâ,
Vec’al lî min ledünke sultânen nasîrâ,
Kâle Rabbinsurnî bimâ kezzebûn.

Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua Türkçe : “Rahman ve Rahim (Esirgeyici ve Bağışlayıcı) Allah’ın adıyla.”

“Muhakkak ki, biz sana muazzam ve apaçık bir fetih ve zafer verdik. Allah, seni doğru yola götürecek, sana şanlı şerefli bir yardım verecektir.” (Fetih, 1-2)

“Yardım ve galip gelmek, yalnız hakim olan Allah tarafımdandır.” (Âl-i İmran, 126)
“Allah dilediğini yardımıyla destekler.” (Âl-i İmran, 13) “Müminlere yardım etmek bize yaraşır.” (Rum, 47)
“Benimle onların arasını aç Allah’ım.” (Şuarâ, 118)
“Bana tarafından hakkıyla yardımcı bir kuvvet ver.” (İsrâ, 80) “Nuh, imanlarından ümitsiz olunca: “Ey Rabbim, onların beni yalancı saymalarına karşılık, bana yardım et.” dedi.” (Müminûn, 26)