Tag Archives: dolunay görünce okunacak dua

Hilali ve Dolunayı Görenin Okuyacağı Dualar

Hilali ve Dolunayı Görenin Okuyacağı Dualar el-Hâkka suresi baştan sona kadar yazılır ve hamile olan kadının boynuna takılırsa, karnında bulunan yavru her türlü tehlikeye karşı korunmuş olur. Bu surenin yazılıp temiz bir su içerisine bırakılması ve yeni doğan bir çocuğun ağzına bu sudan sürülmesi, ileride çocuğun zeki olmasına tesir eder. Hilali ve Dolunayı Görenin Okuyacağı… Read More »

Ay Dolunay Görüldüğü Vakit Okunacak Dua

Ay Görüldüğünde ya da Ay Dolunay Olarak Görüldüğünde Okunucak Dua. Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni ves selâmeti vel islâm. Rabbî ve rabbükellâhü hilâle ruşdin ve hayr. Ay Dolunay Görüldüğü Vakit Okunucak Dua Manası: Allah’ım! Doğan bu hilali bizlere hayırlı, bereketli, imanımızı ve ibadetimizi devamlı ve selamette kıl. Ey hilal! Senin de benim de… Read More »

Ay Görüldüğünde Okunacak Dua

Ay Görüldüğünde Okunacak Dua Arapça : Allâhu ekberu, lâ ilâhe illallâhu, Allâhumme ehlilhu aleynâ bil emni vel îmâni vesselâmeti vel-İslâmi. Ay Görüldüğünde Okunacak Dua Türkçesi : “Allah büyüktür, O’ndan başka ilah yoktur. Allah’ım, Ay’ı bize emniyetli ve mübarek kıl, selamet ve İslam’a hayırlı kıl.” Ay görüldüğünde Peygamberimiz tekbir getirirdi. Bize de bunu tavsiye etti. Bu duayı, Ay’ı gördüğümüz zaman… Read More »