Tag Archives: Aksırınca Yapılacak Dualar

Aksırana Dua Etmek ve Esnemenin Hükmü

Aksırana Dua Etmek ve Esnemenin Hükmü Nedir? Hapşırınca hangi dua edilir? Hapşurana yapılacak dua, söylenecek söz nedir? Ebu Hureyre radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Binaenaleyh bi¬riniz aksırıp da elhamdülillah derse, onu duyan her müslü-manın ona: Yerhamükallah (Allah sana merhamet etsin) demesi hak olur. Esneme ise şeytandandır.… Read More »

Hapşırınca Okunacak Dua

Hapşırınca hangi dua edilir? Hapşıranın yapacağı dua? Hapşırına yapılacak dua nedir? Hapşırınca Yapılacak Duâ: Ebû Hureyre (r.a.) rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizden biri aksırdığı zaman “El-hamdu lillâh” desin. Yanındaki kardeşi de ona “Yerhamukâllâh (Allah sana merhamet etsin)” desin. Aksıran da yine, arkadaşının bu duasına karşılık olarak şu duayı okusun: “Yehdîkumullâhu ve yuslihu bâlekum.” Allah sizi… Read More »