Category Archives: Şifalı Dualar

Şifalı Dualar ve Anlamları Bu Kategorimizde. Hangi Dua Hangi Hastalığa Şifa Olur? Dertlerden Tasalardan Kurtulmak İçin Ne Gibi Dualar Edilir?

Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları Nurun Nübüvvet Duası büyük bir nimet olarak bilinir. Çeşitli amaçlar ve ilahi güç için okunur. Karabüyü, büyücülük, büyü, şantaj, zehir, kötü rüya ve nedeni bilinmeyen garip hastalıkları önler. Kıskançlık, aldatma veya hıyaneti önlemek için de nurun nübüvvet duası okunur. Nurun Nübüvvet Duası Aşağıda ki Ayetlerden Oluşmaktadır; Kalem Suresi 51 ve… Read More »


Kumar Bahis ve Diğer Kötü Alışkanlıklardan Soğutmak İçin Dua

1. işlem Perşembe gecesi Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp niyet edip. Önce Allah’a Hamd ve senadan sonra 3 defa salavat getirdikten sonra aşağıdaki dua suya 41 kez okuyup 7 kez içilmesi, başkası için yapılacak suya okuyup 7 defa içirilmesi sağlanır. Daha fazla içilmesinde sakınca yoktur. OKUNACAK DUA “Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru… Read More »


Çok Kıymetli ve Tesirli Etkili Bir Dua

Aşağıdaki Ayet-i kerimenin faydaları özellikle hastalıkların tedavisinde çok etkilidir. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak içinde okunabilir Allah’ın izniyle fayda görürsünüz. Hapisten kurtulmak için de okunabilir tabi haksız yere suçsuz yere giren kardeşlerimiz için. Borç ödemekte çok çabuk tesiri görülür bu çok önemli tesirli duanın. Bu beş Ayeti kerimeleri kendine vird edinip her gün 45 defa okuyan… Read More »


Çok Kuvvetli ve Makbul Olan Hacet İstek Duası

Çok kuvvetli ve makbul olan bu hacet duasını akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunacaktır. Çabuk kabul olması için, 3 gün ya da 7 gün arka arkaya yapılması uygundur. Ayrıca duayı okuyup bittikten sonra “37 defa Ya Evvel” zikri ve “55 defa Ya Mucib) zikri çekilirse iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin * Errahmanirrahim *… Read More »


Salih Kişi Olmak İçin Okunan Dua

SALİH KİŞİ OLMAK İÇİN OKUNAN DUA Evliya olmak isteyen bir Müslüman, candan, gönülden ve büyük bir ihlas ile sürekli şu mübarek duayı okumalıdır “Allahümmeslih Ümmete Mühammedin Allahüm-me tecavüz an Ümmeti Mühammedin Allahümmecalne min Ümmete Mühammedin” “Allahım Ümmeti Muhammedi islah et. Ümmeti Muhammed’in günahlarını bağışla. Allah’ım bizi Ümmeti Muhammed’den kıl,” diye dua edecek olursa  ABDAL’dan (büyük… Read More »


Evdeki Huzursuzluk İçin Okunacak Dua

Eshab-ı kiramdan, Ebu Said Hudri hazretleri anlatıyor: Resulullah efendimiz, bir gün mescide girdi ve Ensar’dan Ebu Ümâme’ye rastladı ve kendisine, (Yâ Ebâ Ümâme! Ne diye, namaz vaktinin dışında seni mescitte oturur halde görüyorum?) diye sordu. Ebu Ümâme, (Beni saran dertler ve borçlar yüzünden yâ Resulallah) dedi. Resulullah, (Sana bir dua öğreteyim, bunu okuduğun zaman, Allah… Read More »


Evlat Sahibi Olmak İçin Dua

Evlat Sahibi Olmak İçin Dua Okunuşu: Rabbehü rabbi la tezemi ferdev ve ente hayrul varisin. Evlat Sahibi Olmak İçin Dua Meali: Rabbim! Beni tek başıma bırakma, gerçi sen varislerin en hayırlısısın, diye nida etmişti.” Evlat Sahibi Olmak İçin Dua Havassı ve Esrarı: Evladı olmayan kişilerin, evlad sahibi olmaları için okunur.Bu Zekeriya Aleyihsselamın duasıdır. Zekeriya Aleyhisselam bu dua ile… Read More »


Siğiller İçin Dua

Peygamber Efendimiz(s.a.s), hanımlarından birinin ellerinde siğilleri görünce ona şu duayı okumasını tavsiyede bulunmuş ve hanımı o dertten kurtulmuştur: “Allâhümme yâ musağğırel kebiyri ve mükebbires-sağıyri sağır mâ bi” Zuhruf Suresi 79. Ayet: Okunuşu: Em ebremû emren fe innâ mubrimûn(mubrimûne). Anlamı: Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız. Yüzde ve elde… Read More »


Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua “Allahumme ğarati’nnücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâte’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua Manası: Ey Allahim ! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu ) Sen hayat sahibi ve daima duran( ve tutan )… Read More »


Kekemelik İçin Okunacak Dua

Kekemelik için okunacka dua burada bulunmaktadır. Bu duayı okuanlar kekemelik ve dil peltekliğine manevi tedavi olarak kullanabilirler. Taha Suresi: 25, 26, 27, 28. ayetleri bir kaval ağacına yaz. Şayet bu ağacı bulamazsan başka bir ağaç kullanabilirsin. Bu yazıyı yazdıktan sonra bunu iyice kaynat. Sonra kekeme olan kimseye içirmelisin. Bu terkip bittikten sonra konuşma zorluğu olan… Read More »


Doğumu Kolaylaştırma Duası

Doğumu Kolaylaştırma Duası Arapçası : Bismikellâhumme ünşidüküm, yâ ma’şerelcinni, billâhil ferîdiddâfii el-Vâfi, en tetrükü hâmile kitâbi hazâ fulânu’bni fulân, ev fulânete binti fulânin. Bismillâhi ve elkat mâ fîhî ve tehallet, ve ezinet li Rabbihâ ve hukkat, ahiyyen, şerâhiyyen. BismillâhirRahmânirRahîm, yâ hâlikennefsi minennefsi ve yâ muhlisennefsi minennefsi ve yâ muhricennefsi minennefsi. Doğumu Kolaylaştırma Duası Türkçe Anlamı : Bu… Read More »


Sıkıntıları Defetme Duası

Sıkıntıları Defetme Duası Arapçası : Errahmânirrahîmi, yâ Rahmânu, yâ Rahîmu, yâ Raûfu, yâ Atûfu, ecib yâ Allâh, alâ en tusahharalî kulübe cemîi mahlûkâtir rûhâniyyâti minel ulviyyâti vessüfliyyâti, semîan mutîan, bi hakkır Rahmânirrahîmi, ve bi hakkır Raûfil Atûfi ve bi hakkil meliki hüve zahin el müekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Sıkıntıları Defetme Duası Türkçesi : ‘‘Esirgeyen ve bağışlayan, ey Esirgeyen, ey… Read More »


Faideli Cin ve Ruhani Varlıklardan Yardım Alabilmek İçin Dua

Mâliki yevmiddîni, yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri, ecib yâ Allâh, alâ en tusahharalî kulûbel mahlûkâtir-rûhâniyyâti minel ul- viyyâti vessüfliyyâti, semîan mutîan, bi hakki Mâliki yevmiddîni, ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri, ve bihakkil meliki taykelin el müek- kele bi kavâimil arşiyyeti. “Kıyamet gününün sahibi, ey kalpleri ve gözleri döndüren Allah’ım duama icabet et. Ey… Read More »


Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua

Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua Arapçası : Ve bi kudreti BismillâhirRahmânirRahîm. İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî, verzuknî min haysü lâ ehtesibu, bi fadlike ve keremike ve ihsânike yâ men hüve Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd, Hâ Mîm, Ayın Sîn Kâf ve es’elüke bicemâlil izzeti ve celâlil heybeti heybetike ve izzetil kudreti ve ceberûtil azameti entec’alenî… Read More »


Cuma Günü Okunacak Dua

Cuma Günü Okunacak Dua Arapçası :  BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhu ekberü ehlül kibriyâi vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil ğaysi verrahmeti, ve meliküd-dünyâ velâhireti, Rabbul erbâbi ve müsebbibül esbâbi. Ve ilâhül âliheti ve cebbârül cebâbireti, mübdiül hâfiyyâti, ve mu’linus-serâiril mektûbâti azîmül melekûti, şedîdül ceberûti, latîfun limâ yeşâü, Allâhu ekberi kable külli şey’in ve âhiruhu, lâ… Read More »


Boy Uzaması İçin Dua

Boy uzaması için dua ile Allah’ın izniyle boyunuz uzayabilir. Dua da devamlılık esas olduğu için salih bir kul olup aşağıda ki duaya devam edilirse şifa bulunacaktır. Boy uzaması genelde genetik bir durumdur. Az da olsa yapılacak dualarla ve boy uzaması için yiyecekler yenilerek ve boy uzaması için egzersizler yapılarak ilave boy uzaması sağlanabilir. Peygamber Efendimiz… Read More »


Vesveseyi Önleme Duası

Vesveseyi Önleme Duası Arapça : Âmentü billâhi ve rusûlihi, Allâhu ahadün, AllâhusSamedü, lem yelid velem yüled, velem yekûn lehu küfüven ahad. Vesveseyi Önleme Duası Türkçe Manası Anlamı : “Allah’a ve O’nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulamadı. O’na hiçbir şey denk olamadı.” Bu dua vesvese için çok önemlidir. Vesvese… Read More »


Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası

Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm. Messethümül be’sâü ved-darrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznâhüm ahze azîzin muktedirin ve ye’tîhil mevtü min külli mekânin, feleyse lehul yevme hâhünâ hamım, velâ taâmun illâ min ğislîn. Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası Türkçe : “Onlara öyle bir afet, bir mihnet erişti.” (Bakara, 214) “Biz de… Read More »


Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua

Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua Arapçası: Allâhumme münzilel kitâbi serîal hisâbi, ihzimil ahzâbe, Allâhummehzimhum ve zelzilhum. Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua Türkçe : “Ey Allah’ım, kitabı inzal eden (indiren) ve hesabı çabuk olan Halik’ım. Düşmanları perişanlığa uğrat. Ey Allah’ım, onları perişan et, kuvvetlerini ve maneviyatlarını sıfıra indir.” Savaşta düşmanın perişan olması, en istenen hallerden birisidir.… Read More »


Gök Gürlediği Zaman Okunacak Dua

Gök Gürlediği Zaman Okunacak Dua Arapça : Ve yusebbhur-ra’dü bi hamdihi vel melâiketü min hîfetihi ve yursilüs-savâika fe yusîbu bihâ men yeşâu vehum yücâdilûne fîllâhi vehuve şedîdül mihâl. Gök Gürlediği Zaman Okunacak Dua Türkçesi : “Gök gürültüsü O’nu överek teşbih eder, melekler de korkusun­dan O’nu teşbih ederler. Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çar­par. Allah’ın tuzağı pek çetin olduğu halde… Read More »