Doğumu Kolaylaştırma Duası

By | 01 Aralık 2014

dualar1Doğumu Kolaylaştırma Duası Arapçası : Bismikellâhumme ünşidüküm, yâ ma’şerelcinni, billâhil ferîdiddâfii el-Vâfi, en tetrükü hâmile kitâbi hazâ fulânu’bni fulân, ev fulânete binti fulânin. Bismillâhi ve elkat mâ fîhî ve tehallet, ve ezinet li Rabbihâ ve hukkat, ahiyyen, şerâhiyyen.

BismillâhirRahmânirRahîm, yâ hâlikennefsi minennefsi ve yâ muhlisennefsi minennefsi ve yâ muhricennefsi minennefsi.

Doğumu Kolaylaştırma Duası Türkçe Anlamı : Bu dualar çocuk yapacak kadınlar için okunur, tecrübeleri yapılmıştır. Bu itibarla sancılanan kadının üzerine okunur. Yahut da bu ayetleri yazıp suyunu içmek de şifadır. Her iki yönde şifa umulur. An¬cak sağlam itikat etmek şarttır