Depresyondan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

By | 09 Ocak 2014

dualarDepresyon hali insanı intihara kadar sürükleyen istenmeyen bir duygu durumudur. Bu psikolojik durumdan kurtulmak ve ferahlamak için dua edilmelidir. Peki depresyondan kurtulmak için hangi dualar okunmalıdır? İşte Depresyondan Kurtulmak İçin Okunacak Dua ;

Depresyondan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Arapça : ”Ya mübdiel-beraya ve muıdeha ba’de fenaiha bikudratihi ve bihurmeti Muhammedin ve ehli beyti Muhammed”

Depresyondan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Manası : Ey insanlar var oldukça ve öldükten sonra tekrar dirilten ALLAH’ım Hz Muhammed’in ve yakınlarının hürmetine şifalar ver.

Depresyondan Kurtulmak İçin Okunacak Diğer Dualar ;

Günde ;
100 tane…..inşirah suresi
100 tane…..La havle vela kuvvete illa billahil aliyyi azim
100 tane…..hasbinallah ve ni’mel vekil
100 tane…..ya fettah

Bunları hergün okumaya devam ederseniz faydasını görürsünüz…

Deresyon ve vesvese gibi sıkıntılardan kurtulmak için yasini şerif okunmaya başlanır,bilindiği gibi 7 tane mübinli ayet vardır…

Buna göre;

1.mubinde 7 felak 1 nas
2 mubinde 6 felak 2 nas
3 mubinde 5 felak 3 nas
4 mubinde 4 felak 4 nas
5 mubinde 3 felak 5 nas
6 mubinde 2 felak 6 nas
7 mubinde 1 felak 7 nas okunur

ve akabinde 41 nazar ayeti okunur suya ve hastaya uflenir su hastaya içirilir .

Nazar için okunacak ayet budur

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52)

Çok kişi tarafından denenmiş ve fayda görülmüştür,okuduktan sonra hastada büyük bir rahatlama olur.