Cumartesi Günü Okunacak Dua

By | 09 Haziran 2014

sifali-dualarCumartesi Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhümme lâ ilâhe illâ ente, Rabbis-semâvâtis-seb’i ve Rabbül arşil azîm, evvelü külli şey’in ve âhiruhu, ve hâlikül halkı ve râzıkuhu, fâtıras-semâvâti vel-ardi, câilül melâiketi rusulen ulîcnihatin mesnâ ve sülâse ve rubâa ve ente alâ külli şey’in kadîr. Salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin, Allâhümme ınnî ed’üke ve eûzübike minel fakri ve teşettetil emri ve min şerri mâ yahdüsü fîl-leyli ven-nehâri, Alla- hümmec’alnî min utekâike ve tulekâike minennâri.

Cumartesi Günü Okunacak Dua Fazileti : Cumartesi günü okunacak bu dua çok sevaplı bir duadır. Bunu okumakla melekler bize şefaatçi olacaklardır.