Cuma Günü Okunacak Dua

By | 09 Haziran 2014

dualarCuma Günü Okunacak Dua Arapçası :  BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhu ekberü ehlül kibriyâi vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil ğaysi verrahmeti, ve meliküd-dünyâ velâhireti, Rabbul erbâbi ve müsebbibül esbâbi. Ve ilâhül âliheti ve cebbârül cebâbireti, mübdiül hâfiyyâti, ve mu’linus-serâiril mektûbâti azîmül melekûti, şedîdül ceberûti, latîfun limâ yeşâü, Allâhu ekberi kable külli şey’in ve âhiruhu, lâ ilâhe illâ hüve, haşeat lehül kulûbu lâ yekdâ fîl umûri sivâhu, velâ yüdebbirü mekâdîrehâ ğayruhu, velâ yetimmü şey’ün dûnehu, el-kâdirül halîmu, el-latîful kerîmü, sübhânehü celle ve alâ, mâ a’zame şe’nuhu, ve eşedde ceberûtehü, yûsebbihul halku küllühüm lehu ve yettekûne minhu ve yetedarraûne lehu, ehâte bi külli şey’in ilmen ve ahsâ külle şey’in adedâ.

Cuma Günü Okunacak Dua Türkçesi : Cuma günü okunacak duanın şümulü çok geniştir. Merhum Gümüşhaneli, buna her Cuma devam ederdi. Büyük insanlar ne yapmışlarsa, bizim de yapmamız faydamızın icabıdır. Yoksa kuru ku-ruya istemek kâfi değildir.