Cinsel İlişkiden Önce Okunacak Dua

By | 17 Aralık 2013

sifali-dualarCinsel İlişkiden Önce Hangi Dualar Okunmalıdır? Cinsel İlişki Öncesi Okunacak Dualar ve Anlamları. Cinsel İlişki Sırasında Dua Okunur mu?

Kendini haramdan korumaya, helâl ile yetinmeye niyet etmeli, eşiyle cinsel ilişkiden önce, şeytandan Allah Teâlâ’ya sığınıp,

Cinsel İlişkiden Önce Okunacak Dua Arapça : “Bismillâhi Allahümme cennibnâ-ş-şeytâne ve cennibi-ş-şeytâne ve mâ razaktenâ”

Cinsel İlişkiden Önce Okunacak Dua Türkçe : Allah’ın ismiyle, Allah’ım, bizi ve bize vereceğin evladımızı şeytanın şerrinden muhafaza eyle, diye dua edilmelidir. Bu durumda eşiniz hamile kalırsa, şeytan doğacak olan çocuğunuza zarar veremez.

Resulullah Efendimiz (asm),

“Cimada Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır.” buyurdu. (bk. Buhârî, Bed’ul-halk 11; Müslim, Nikâh, 18)

Buna göre:

1. Kadın veya erkek eşiyle cinsel ilişkiye başlarken besmele çekerek hadîste geçen duayı oku­ması müstehabdır.

İmam Gazali besmeleden sonra İhlas sûresini okuyarak tekbir ve tehlil getirmenin de müstehab olduğunu söy­lemiştir.

2. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak ona duâ etmek ve Onun ismiyle teberrük eylemek, yapılan her işi Allah Teâlâ’nın müyesser kıl­dığını hatırlamak gerekir.

3. Hadîs-i şerîf şeytanın insana ana rahminden başlayarak ölün­ceye kadar musallat olduğuna işaret etmektedir.