Çeşitli Hastalıklar İçin Okunacak Dua

By | 03 Aralık 2014

dualar1Çeşitli Hastalıklar İçin Okunacak Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. Iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. Innâ fetahnâ leke fethen mübînen. [Dokuz defa okunacak.] Yâ kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi aza- metihi. [Bin defa okunacak. Sonra euuela:] Sübhâne Rabbiyel-A’lâ. [denecek, sonra:] Sübhâne minennâril eflâki, biezkâril emlâki, kemâ tüskinül arza biezkâriz-zâkirîne, kâle li ezkâri hâmiletin lil mahmûlîne, ve meskenetin lil miskinîne, ve muherriketin lil mutehharrikîne, sübhâne men hüve külle yevmin hüve fî şe’nin. [okunacak. Bundan sonra hacet neyse o istenecek ve yüz defa şunlar okunacak:] Yâ ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Çeşitli Hastalıklar İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı :  Bu dua, çeşitli marazlar için ve sinir hastalığı için okunur. Ayrıca kaşıntı, bel ağrısı ve baş ağrıları için de okunur. O kadar ki, okuyanın abdestli olması ve hüsnüniyette (iyi niyetli, güzel düşünceli) bulunması şarttır.

Zillet ve meskenet içinde kalanların kurtulması için bu duaya başvurmaları bulunmaz bir çaredir. Çünkü bu duada hem Allah’a yalvarış, hem sızlanış ve hem de yardım isteme konusu vardır. Her duanın kendine göre özelliği olduğu gibi, bu dua da bu merkezdedir. Yatağa yatmadan okunması, öğle-ikindi arasında bu duaya devam edilmesi tavsiyeye şayandır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.