Cenaze Namazı için Dua

By | 11 Ekim 2014

duaCenaze Namazı için Dua Arapçası : Allâhummmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve unsânâ.

Allâhumme men ahyeytehu minnâ fe ahyihi alel îmân. Ve min teveffeytehu minnâ feteveffehu alel-lslâm. Ve hussa hâzel meyyiti bir- ravhi verrâhati verrahmeti vel-mağfireti verrıdvân.Allâhumme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihi ve in kâne musîen fetecâvez anhu ve lakkihil emne vel büşrâ vel kerâmete vezzülfâ bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Ölen kadın ise yukarıdaki duanın bir bölümü Şöyle okunur:Ve hussa hâzihil meytete birravhi verrâhati verrahmeti velmağfi- reti verrıdvân.

Allâhumme inkânet muhsineten. Fezid fi ihsânihâ VP. inkânet müsîeten fe tecâvez anhâ ve lakkıhel enne vel büşrâ vel keramete vez- zülfâ b؛ rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.)

Ölen Çocuk İçin İse Şu Dua Okunur Arapçası:Allâhummec’alhu lenâ feraten vec’alhu lenâ e eren ve zuhren vec’alehu lenâ şâfi’an ve müşeffe’an.

Ölen Kız Çocuğu İçin İse Okunacak Dua Arapçası : Allâhummec’alhu lenâ feraten vec’alhâ lenâ ecren ve zuhrenvec’alhâ lenâ şâfi’aten ve müşeffe’aten

Cenaze Namazı için Dua Türkçe Anlamı : “Ey Allah’ım, dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla Rabbim. Bizden yarattığını islam üzerine yaşat. Bizden öldürdüğünü iman üzerine öldür. Bu ölüye huzur, rahat, mağfiret ve rıza İhsan buyur. Allah’ım, eğer bu iyi ise iyiliklerini artır, günahkâr ise günahından geç. Bunu güven, müjde, ikram, yakınlık ile karşıla. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi, rahmetinle bunu yap.”

Ölen Çocuk İçin İse Şu Dua Okunur Türkçe Anlamı : “Rabbim, onu bize önden gönderilmiş bir sevap, bizim için bir ahiret sermayesi yap. Onu bize şefaatçi eyle.’’

Çocuk cenazesini kılmak çocuk için değil, bizim için bir şifa kaynağıdır. Çocuklar bizim rahmete kavuşmamıza sebeptirler.

Ölen Kız Çocuğu İçin İse Okunacak Dua Türkçe Anlamı: Allah’ın lütuf ve mağfiretini kazanmak için cenazeler bir fırsattır. Allah’ın rahmeti çocuk cenazesi kılanların üzerindedir. Cenab-1 Hak bizleri onların sayesinde af ve mağfiret buyuracaktır. Hepimiz için bu lütuflardan faydalanmak gerekir. Allah hepimizi lütuf ve mağfiretine mazhar buyursun. Âmin.

 

 

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.