Cebel-i Rahmet Görülünce Okunacak Dua

By | 23 Ekim 2014

sifali-dualarCebel-i Rahmet Görülünce Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme ileyke teveccehtü ve aleyke i’temedtü ve vecheke eredtü. Allâhummeğfir lî ve tüb aleyye ve a’tınî suâlî ve veccih liyel hayre eynemâ teveccehtü.

Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Cebel-i Rahmet Görülünce Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, Sana döndüm, Sana güvendim. Zatını arzu ettim. Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul buyur, dileğimi ver. Hangi tarafa yönelsem hayrı bana çevir. Allah’ı noksan sıfatlardan uzak tutarım. Hamdı, Allah’a layıktır. Allah’tan başka ilah yoktur.Allah en büyüktür. Kuvvet ve kudret Yüceler Yücesi olan Allah’a mahsustur.”

Cebel-i Rahmet, Arafat’ta bir tepenin ismidir. Hz. Adem ile Hz. Havva Anamızın birleştiği ve buluştuğu bir mübarek yerdir. Buraya hacılar ziyarete giderler, Lebbeyk okurlar. Vakfe duasından önce oraya gidilir, yalvarılıp yakarılır, sonra çadıra dönülür, çeşitli ibadetler, tövbe-i istiğfarlar yapılır.

İşte böylece Cebel-i Rahmet ziyaret edilmiş olur. Arife Günü’nden evvel de ziyaret edilir. Arife Günü izdiham olduğundan, çok kimse bu ziyareti daha önce yapar, bu da kabuldür. Cenab-ı Hak, kulunu o mübarek yerlerde dinleyecek ve isteklerini inşallah yerine getirecektir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.