Çarşamba Günü Okunacak Dua

By | 11 Haziran 2014

sifali-dualarÇarşamba Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm.

Elhamdülillâhi Rabbil âlemîne hamden kesîren, ellezî istevcebe aleynâ en nahmedehü ve neşkürehu ve na’budehu hamden dâimen nâmiyen lâ yenkatıu evveluhu velâ yefnâ âhiruhu, hamden kesîren kemâ hüve ehluhu, Allâhümmestür annilavrâti, vasrif annilmekrûhâti, ve ferric annilmekrûbâti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn, ve sallallâhü alâ hayri halkihi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Çarşamba Günü Okunacak Dua Fazileti : Bu dua bilhassa Hz. Muhammed Mustafa’yı tazim etmek, Ona çokça salât selam okumak ve Onun şefaatine mazhar olmak için okunur.

Bütün güçlükleri kaldıran, gönülleri coşturan Hz. Allah’tır. O’na gece gündüz dua etmek borcumudur. Çünkü kendisi bize: “Bana dua edin, Ben de kabul edeyim. ” buyurmuştur.

Bu bakımdan devamlı bir şekilde haftanın her Çarşamba günü bu duayı okumak, hem dünyamız için hem de ahir etimiz için büyük faydalar temin edecektir. Hz. Peygamber bize bu hususta birçok tavsiyelerde ve teşviklerde bulunuyor.
Dua etmeyen ağızdan, ağlamayan gözden, sadaka vermeyen elden ne hayır gelir?