Çalınan Eşyanın Geri Gelmesi İçin Dua

By | 22 Aralık 2013

duaÇalınan malın geri gelmesi için dua burada bulunmaktadır. Bu duayı okuyanlar Allah’ın izniyle çaldırdığınız malın bulunmasını temenni ederiz.

Kaybolan, çalınan bir eşyayı bulmak için çalınan eşyanın geri gelmesi için, her gün 25 kere şu duayı okuyabilirsiniz ;

Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne ” ………. ”

Bu duayı kaybolan eşya bulunana kadar okumaya devam etmeli. Noktaların yerinde, kaybolan eşyanın ismi söylemelidir.

İbni Âbidin

Çalınan eşyanın geri gelmesi için bir başka dua:

Bir eşyası kaybolan, çalınan kimse, her gün iki rekat namaz kılıp, selamdan sonra,  “Allahümme yâ Hâdi ve yâ Râddeddâlleti, erdid aleyye dâlleti bi-izzetike ve sultânike fe-innehâ min fadlike ve atâike” duasını okumalıdır

Bostân-ül-ârifin