Büyüklerin ve Şeytanın Şerrinden Korunma Duası

By | 21 Aralık 2014

cropped-dua.jpgBüyüklerin ve Şeytanın Şerrinden Korunma Duası Arapçası : Allâhumme e’iznî min cevris-sultâni ve keydiş-şeytâni ve asarâtil-lisâni ve hasedil cîrâni ve takallübil a’yâni ve mimmen hasede ve şemme ve akade

Büyüklerin ve Şeytanın Şerrinden Korunma Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, büyüklerin zulmünden, şeytanın hilesinden, lisanın (dilin) hatasından, komşuların hasedinden, gözlerin hırçınından, haset edenin hasedinden ve çirkin hissedenlerin hislerinden Sana sığınırım.”

(Allâhummehda’ lî cemâa men yerânî minel-cinni vel-insi vet- tayri vel-vahşi ved-devâbbi vel-hevâmi.)
“Ey Allah’ım, insan, cin, kuş, vahşi hayvanlar ve çeşitli yaratıklardan beni görenlerin hepsini bana itaat ettir.”
Hakikaten insana çeşitli düşmanlar musallattır. Onu yok etmek için fırsat kollamaktadır. Öyle ise her şeyden evvel bunlardan kurtulmak için Yüce Allah’a sığınmak ve yukarıdaki duayı sık sık okumak lazımdır.

(Yâ men yuhibbus-sâbirîn. Yâ men yuhibbut-tevvâbîn. Yâ men yuhibbül-mütetahhirîn. Yâ men yuhibbül-muhsinîn.)
“Ey sabredenleri, tevbe edenleri, tertemiz olanları ve iyilik yapanları seven Allah’ım.”
Hakikaten Allah, sabreden kullarını sever. Kuran’da sabrın methi hakkında yetmiş küsur ayet mevcuttur.
Allah, tövbe edenleri ve tövbelerinde sebat edenleri de sever. Çünkü onlar temizlenmişler ve anadan doğmuş gibi günahsız, pak olmuşlardır.
İyilik yapan kullarını da Allah sever. Çünkü iyiliklerin başı O’ndan gelmektedir; Kendisi haliyle iyilik yapan kullarını sever.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.