BÜYÜK DUA KİTABI

By | 19 Aralık 2014

sifali-dualarBÜYÜK DUA KİTABI : “ Halbuki sen içlerinde iken, Allah onları gazaplandırıcı değildi. Onlar istiğfar ederlerken de Allah yine onları gazaplandırıcı değildir.”

“İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tövbe etmiş ise, şüphesiz ki O, çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”

“Ve ta ki Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra (ihlasla) O’na dönün ki, sizi adı konmuş (tayin ve takdir edilmiş) bir müddete kadar güzel nimetleri ile faydalandırsın. Her fazilet sahibine kendi fazıl ve keremini versin.

“Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra yine O’na teybe edin ki üstünüze gökten bol bol (feyzini) göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.”

“Bu nedenle, (fırsat elde iken) şu: “Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur.” Hakikatini bil. Hem kendinin, hem erkek müminlerle kadın müminlerin günahının bağışlanmasını iste. Allah dolaştığınız yeri de bilir, barındığınız yeri de.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.