Bu Dua Günde On Defa Okunacaktır

By | 25 Ekim 2014

sifali-dualarBu Dua Günde On Defa Okunacaktır Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Allâhumme sahhir lî ve meyyil bî ve eczib lî kulübe ibâdike ecmaîne minel insi vel cini vec’zib lî havâtirehüm bilmahabbetiddâimilkâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâri ve ente mukallibul- kulûbi vel-ebsâri, yâ Azîzü yâ Ğaffârü yâ Celîlü yâ Cebbâr yâ Muînu yâ Settârü, unsurnî nasren azîzen, veftah lî fethan mübînen vahzül a’dâi hızlânen kebîren fe demmernâhü tedmîren, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne ve selâmün alel mürselîne vel hamdülillâhi Rabbil âlemîn.

Bu Dua Günde On Defa Okunacaktır Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”

“Allah’ım, bana bağlı kıl, meylettir ve bütün kullarının kalplerini bana cezp ettir. İnsanlardan ve cinlerden hepsini bana bağla, beni onlara sevdir. Sonsuz sevgilerini gece gündüz bana çevir. Sen gözleri ve kalpleri döndürürsün.”
“Ey Aziz, ey Gaffar, ey Celil ve ey Cebbar, ey Muin ve ey Settar, bana çok yardım et. Bana feth-i mübin (apaçık fetih) ver, düşmanlarımı amansız perişanlık içine koy, onu ebediyen kabzet. Rahmetinle dileğimi kabul et, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Selam, resuller üzerine olsun. Hamd, Âlemlerin Rabbi üzerine olsun.”
Bu dua düşmandan kurtulmak için okunur. Her gün sabah ve akşam bu niyetle onar defa okunmalıdır. Kişi kendisini herkese sevdirmek isterse, yine bu duaya devam etmelidir. Yüce Allah’ın sıfatları ve isimleri aşkına duanın kabulü de istenmelidir. Yüce Allah kullarına bu dua sebebi ile büyük lütuflar bağışlayacaktır. Cidden bu duada büyük bir faziletler hazinesi mevcuttur.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.