Belaları Önleme Duası

By | 23 Aralık 2014

duaBelaları Önleme Duası Arapçası : (BismillahirRahmanirRahim.)

Hassantü nefsî ve ehlî ve men hadaranî ev ğâbe annî bil hayyil- lezî lâ yemûtü, vel-ce’tü zahrî fî hıfzî zâlike lil Hayyil Kayyûmi. Ve as- bahtü fî civârillâhillezî lâ yurâmü velâ yüstebâhü ve fî zimmetihi ve damânihillezî lâ yuhferu damânun indehu. Festemsektü biurvetillâhil vuskâ, Rabbî ve Rabbis-semâvâti vel-ardi lâ ilâhe illâ hüve, fettehizhu vekîlen.
Tevekkeltü alellâhi ve’tasamtü billâhi ve fevvedtü emrî ilellâhi, ni’mel kâdiru Allâhu. Fellâhu hayrun hâfizan ve hüve Erha- murrâhimîn. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim adede halkihi ve rıdâe nefsihi ve zînete arşihi ve midâde kelimâtihi.

Lekad câeküm Resûlün min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne raûfun rahîm. Fe in tevellev fekul has- biyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbil arşil azîm.)

Belaları Önleme Duası Türkçe Anlamı : Bu büyük virt, zararları def için ve menfaati çekmek için okunur. Her sıkıntı ve her bela karşısında bu dua okunur. Ağrı sızı anında da okunur.

Büyük bir duadır. Gece gündüz okunmalıdır. İnsan kendisini korumak ve belalardan sakınmak için bu duayı devamlı okumalıdır. Çünkü mazarrat (zararlar, kötülükler) anında buna devam eylemek çok faydalıdır. Her insan sıkıntıya kalabilir, ancak sıkıntıdan kurtulmanın yegâne çaresi bu duayı ihlasla okumaktadır. Her Akşam ve Yatsı arası, her Sabah Namazı’ndan sonra bu duaya devam eylemek lazımdır.

Müslüman evvela Allah’a tam manasıyla sarılmalı, hem de bu ‘ duaya gece gündüz devam etmelidir. Bu vesile ile Allah’ın rızasına kavuşmalıdır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.