Bela ve Musibetlere Karşı Okunacak Dua

By | 06 Mayıs 2014

duaBela ve Musibetlere Karşı Okunacak Dua Arapça : İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme indeke muhtesebun musibeti, fe ecirnî fîhâ ve ebdilnî fîhâ hayren.

Bela ve Musibetlere Karşı Okunacak Dua Türkçe Manası : “Şüphesiz biz Allah’tan geldik, yine Allah’a gideceğiz. Allah’ım, musibetimin sevabını bana ver ve bundan daha hayırlısını bana ver.”

Musibet dediğimiz zaman, bunun çok çeşitleri vardır. Mesela ha-pishaneye girmek, cinayet işlemek, çeşitli hadiselere sebep olmak gibi hususlara musibet denir. Ayrıca, ölüme de musibet denir, Kuran-ı Kerim’de bunun ifadesi vardır. Yukarıdaki duanın yarısı ayet, yarısı duadır. Bu itibarla bir cenazemiz olduğunda, hem Allah’a teslim ola-cağız, hem de duayı sık sık okuyacağız. Ancak böyle Allah’a teslim olduğumuzu ispat etmiş oluruz. İnsan, bir doğum olduğu vakit güler, sevinir. Fakat bir ölüm halinde ağlar, sızlar. Halbuki veren Allah, al-masına da bilir. O’na bağlanmaktan başka çaremiz yoktur.