Aynaya Bakarken Okunacak Dua

By | 18 Mart 2013

dualarAynaya bakarken hangi dualar okunmalıdır? Aynaya bakarken okunacak dua anlamı nedir ve nasıl okunmalıdır?

Aynaya bakarken okunacak dua arapça :  Elhamdülillâhillezî sevvâ halkı fe’adelehu ve kerreme sûrete vechî ve hassenehâ veca’aJenî minel-müslimîne, Ailâhumme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.

Aynaya bakarken okunacak dua Türkçe manası anlamı : “Beni yaratan ve beni düzenleyen Rabbime hamd ve sena ederim. Suretimin şeklini güzelleştiren ve beni mükerrem kılan ve beni Müslümanlardan yapan Rabbime hamd ederim.”

“Allah’ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi, ahlakımı da güzelleştir.

Bu dua aynaya bakıldığında okunacaktır, insan aynaya baktığımda Hakk’ın kudretini görecek ve O’na sonsuz bir güvende buluna- çaktır. Kendisine verilen maddi ve manevi nimetlere şükredecektir.

O, güzellik ve zarafetin kendiliğinden olmadığını, ona bunu ve- ren bir kuvvetin bulunduğunu düşünecek ve bu duayı devamlı olarak tekrarlayacaktır. Müslümanlardan sayıldığını ve onların safında bulunduğunu, her zaman ibadet etmek suretiyle ispatlamalıdır. Aksi halde kendisine verilen bu mübarek nimetlerden sorulacak ve gerektiğinde ceza görecektir.