Ayetel Kürsinin Faziletleri Nelerdir?

By | 11 Aralık 2013

sifali-dualarAyetel Kürsinin Faziletleri Nelerdir? Ayetel Kürsinin Sırlarına Dair Bir Yazı Hazırladık.

Ayetel Kürsi’nin Esrarı Ve Hikmeti : Hazreti Ali (r.a.)’den rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah (c.c), Kürsi’yi inciden yaratmıştır. Büyüklüğünü Cenab-ı Ecelli Alâ’dan başka kimse idrak edemez.”

Diğer hadis-i şerifte Ayetel Kürsinin Faziletlerine dair şöyle denilmiştir :

“Yedi kat sema ve yedi kat yerler Kürsi’nin yanında, sahra ortasında bir halka mesabesindedir.”

İbni Mâce’nin rivayetine göre:

“Güneşin nuru, Kürsi’nin nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür. Kürsi’nin nuru ise Arş’ın nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür.

Hamele-i Arş (Arş’ı yüklenen melekler) ile Hamele-i Kürsi (Kürsi’yi yüklenen melekler) arasında yüz kırk tane hicab vardır. Bunların yetmişi nurdan, yetmişi karanlıktandır.

Her hicabın arası, beşyüz senelik mesafedir. Eğer Arş-ı A’zam’la Kürsi’nin arasındaki hicablar olmasaydı, Kürsi’deki melekler Arş’ın nurundan yanarlardı.” buyurmuşlardır.

Yedi kat sema ve yedi kat yerler, Arş’ın yanında kaybolur. Lâ teşbih Arş-ı A’zam, Cenab-ı Ecelli Alâ’nın sarayı gibidir. Emri oradan verir. Emr-i İlâhî Kürsi’nin üzerine indiği an, mermer üzerine düşen ağır altın zincirin ses çıkardığı gibi ses çıkarır. Kürsi’deki melekler, Cenab-ı Ecelli Ala’nın bu emrinin azametinden, ve bu sesin şiddetinden bayılırlar.

Ayıldıklarında Arş’taki meleklere sorarlar:

“Rabbimiz ne emir buyurdu? ”
Onlar cevaben:
“Hakkı ve doğruyu emir buyurdu.” derler.
Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi oradan Sidre-i Müntehâ’ya, buradan yedinci kat semaya gelir. Böylelikle Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi bütün semalardan geçerek dünyaya iner.

* Evliyaların büyüklerinden olan İmam-ı Şârânî (k.s.), emr-i ilâhinin bu şekilde nüzul etmesinin sebeb-i hikmetini şöyle anlatır:

“Eğer Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi, semalara uğramadan vasıtasız olarak dünyaya ve insanlara gelseydi, hitab-ı ilahinin azametinin şiddetinden hepsi erirdi…”

* Muhyiddin Arabi (k.s.) buyuruyorlar ki: “Allah (c.c.)’ın emr-i ilahisi beş yerden iner:

1.) Kalem-i A ‘lâ: Buradan farzlar iner.

2.) Levh-i Mahfuz: Buradan menduplar iner.

3.) Arş: Buradan haramlar iner.

4.) Kürsi: Buradan mekruhlar iner.

5.) Sidretü’l-Müntehâ. Buradan Cenab-ı Ecelli Alâ’nın helal ve mubah gibi emirleri iner… “