Âyetel-Kürsî’nin Fazileti

By | 30 Aralık 2014

dualar1Âyetel-Kürsî’nin Fazileti Arapçası : (Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.)

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayyül-Kayyûm. Lâ te’huzühû sinetüv-velâ nevm. Lehû mâ fîs-semâvâti vemâ fîl-ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfe- hüm. Velâ yühîtûne bişeyim-min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyü- hüs-semâvâti vel-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel-Aliyyül- Azîm.

Âyetel-Kürsî’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, koruyup gözeticidir. O’nu ne bir gaflet tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey o’nundur. İzni olmaksızın katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir; onlar O’nun ilminden, dilediği kadarından başkasını kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır, bunları korumak O’na güç gelmez. O, çok yücedir, büyüktür.

Ayetel-Kürsi, ayetler içerisinde en muazzam bir ayettir. Düşmanın şerrinden kurtulmak ve zamanın fitnelerinden sakınmak için okunacak yegâne bir duadır. Ayrıca bir muradın meydana gelmesi için, bir dileğin kabul olması için manevi bir silahtır.

Yerde ve gökte olan melekler, bunu okuyanla beraber onlar da okurlar ve kulun muradı istikametinde Cenabı-ı Hakk’a dua ve niyaz ederler. Hapishanede, çile çekilen yerlerde okunması da tavsiye edilmektedir.
Onun için, her namaz teşbihinden önce bu Âyetel-Kürsi okunmaktadır.

Category: Duaların Faziletleri

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.