Arş-ı Azam-ın Hazinelerinden Biri

By | 04 Aralık 2013

duaİşte Arş-ı Azam-ın Hazinelerinden Biri. Bir gün Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam’ın huzuruna gelmişti. Hazreti Peygamber (s.a.v.) onun yüzünde tebessümlü ve müjdeleyici bir hal görmüştü. Daha önce onu böyle hiç görmemişti.

Cebrail Aleyhisselam:
Ya Muhammed, Allah’ın selamı üzerine olsun, dedi.

Hazreti Peygamber (s.a.v.):
Ey Cebrail! Allah’ın selamı senin de üzerine olsun, karşılığını verince

Cebrail (a.s.):
Ya Muhammed! Allah beni sana öyle büyük bir hediye ile gönderdi ki, senden önce bu hediye kimseye gönderilmedi. Bu ancak sana ikram edildi, dedi.

Efendimiz (s.a.v.):
– Nedir o hediye, ey Cebrail? diye sordu.

Cebrail (a.s.):
– Sana gönderilen o hediyeler, Arş-ı A’zam’ın hazinelerindendir. Ey Allah’ın Resulü! Sen de onları oku! buyurdu.

Dua budur:

Yà men azheral cernile ve seteral kabiyha yà men lem ytiàhiz bil ceri reti ve lem yehtukìs setra, yà aziymel afvi, yà husnet teca viizi, yà vàsial magfirati ve yà bàsital yedeyni bir rahmeh, yà mìintehà kulli sekvà ve yà sàhibe kulli necvà, yà kerìmes safhi ve yà aziymel menni ve yà mubdien niami kablestihkàkihà, yà rabbàhu ve yà seyyidàhu ve yà emelàhu ve yà gàyete ragbetàhu, es’eluke en là tesviye halkì bin nàr. Allâhümme innî estevdiuke dînî fahfazhü aleyye fi hayatî ve ba’de vefatı. Allâhümme innî üceddidül îmâne tecdîden bi kavli lâ ilahe illallah, muhammedün resûlüllâh.

“Bu duayı sabah-akşam okuyanlar son nefeslerinde imanlarını şeytanın şerrinden korumuş olurlar.”