Arefe Günü Yapılacak En Kıymetli Zikirler

By | 18 Şubat 2015

Bismillâhirrahmânirrahıym.

Arefe Günü Yapılacak En Kıymetli Zikirler Kulhüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Lâ ilahe i Ha İlâ hü vahdehû lâ şeriy ke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr. Allâhümme salli alâ muhammedin ve enzilhül muk’adel mükarrabe ındeke yevmel kıyâmeh

(100 defa)Cenabı Peygamber Efendimiz bunların fazileti hakkında:

“Her kim arefe günleri bunları yapacak olursa Cenabı Hakk meleklerine: “Ey meleklerim, benim kulumun yaptığı bu ibadetine karşılık olarak ne yapsam azdır.

Bu kulum, haclan kabul olunmayanlar hakkında: “Ya Rabbi onların haclannı kabul et.” dese, onu da kabul ederim, buyurmuştur.”