Aradığını Bulma Duası

By | 15 Aralık 2013

duaKaybolan bir eşyayı bulmak için hangi duaları etmeliyiz? Kayıp duası diye de bilinen aradığını bulmak için dualar.

Ca’fer el-Huldî (rahimehullah)’dan: Ebul Hasan’a veda ederken dedim ki:

Bana bir azık ver!

Bir şey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et:

Rabbim, kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlıyabilsinler.

Kalemi ele alınca şu dua okunur:  Yâ hayyü yâ kayyûmü bi rahmetike esteğıysü.

Kayıp Duası Türkçe Manası : Ey Hayy ve Kayyûm yüce Rabbim! Rahmetinle Sen’den yardım istiyorum. Girdiğim bu imtihanda beni muvaffak eyle. İmtihana girerken Allah’a güvenip, bu dualar samimiyetle okunursa, Allah’ın izni ile muvaffakiyet elde edilir.

Kaybolan Eşyayı Bulma Duası :

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder:

“Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”

Anlamı: “Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.” (Bostanu’l-Arifin; Bilal Eren, Açıklamalı Dua Hazinesi, s. 304)

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmi beş kere, “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne …” duasını okuyabilir. Buluncaya kadar okumaya devam eder. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)