Al-İ İmran Suresinin Fazileti

By | 03 Aralık 2013

duaAl-İ İmran Suresinin Fazileti Nedir? Al-İ İmran Suresinin Arapça ve Türkçe Okunuşu, Al-İ İmran Suresinin Anlamı.

Bismillâhirrahmânirrahıym.

Kulillâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’in kadiyr.

Al-İ İmran Suresinin Manası:

De ki: “Ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin.”

Al-İ İmran Suresinin Fazileti:

“Al-i İmran’daki bu ayet ism-i azamdır. Onunla dua edildiği vakit kabul edilir.”

“Bir kimse bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okumayı adet haline getirirse, o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cenabı Hakk, o kimsenin mülk ve saltanatını her türlü tasalluttan korur. İşleri düzene girer. Mülk ve saltanat sahibi değilse, o kimseye mülk ve saltanat verir. Verdiği o mülk ve saltanatı da her türlü düşmanlıklardan korur.”

“Al-i İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.”

“Bir kimse Al-i İmran Suresi’ni cuma günü okursa, güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder, melekler ise mağfiretini isterler.”