Af Dileme Duası

By | 05 Aralık 2013

duaRabbimizin rahmetine ve bağışlayıcılığına sığınarak ondan gönülden af dilemek için dualar. Rahmetini hatıra getirdikçe reca duygularımızın daha da köpürdüğü âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür; Rabb-i Rahimimizi bize tanıtan varlığın biricik vesilesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline, ashabına nihayetsiz salât ü selâm ediyor ve merhamet dilenmek üzere bir kere daha merhameti sonsuz olanın ulu dergahına iltica ediyoruz:

Yüceler Yücesi Rabbimiz! Cismaniyetin ve hayvaniyetin zulümatlı dehlizlerinde şaşkın ve âvâre dolaşan bu âciz kullarının ve bütün ümmet-i Muhammed’in gönüllerini lütfedip marifetinin ziyasıyla ışıklandır., irfan güneşin kalblerimizin ve akıllarımızın üzerine doğsun; doğsun ki, onun nuruyla yümn ü eman içinde Sana ulaşabilelim…

Ey bize her şeyden daha yakın olan Sultanlar Sultanı Rabbimiz! Ne olur, bir kısım evham perdeleri yüzünden kalb gözlerimizin hakkı-hakikati-göremez hale gelmesine müsaade etme., bize, yakınlığının hakkını vermeyi müyesser kıl ve bizi Sen’den uzaklığın insanı yakıp kül eden azabıyla cezalandırma..

Ya Rahîm ü ya Rahman, ya Hannân ü ya Mennân! Ayaklarımızı her zaman istikamet üzere sabit eyle ve bizi selam ve esenlik yurdu olan Cennetinle şereflendir!..

Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da Efendisi olan Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, Peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı güzîne salât ü selam ederek ^bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!.