Abdest Nedir ve Namaz Abdesti Nasıl Alınır?

By | 17 Mart 2014

duaİnsanın vücudu sık  sık pislenir. Pislik iki çeşittir:

1 Küçük pislik, 2- Büyük pislik.

Küçük pisliği kaldırmak için abdest alınır; buna Namaz Abdesti denir. Ancak Namaz Abdesti almak için büyük pislikten temiz olmak,

Cünüplükten pak olmak lazımdır.

1- Evvela, Namaz Abdesti’ni tarif edelim ve ne şekilde abdest alındığını bildirelim:

Abdest, vücudumuzun muayyen (belirli) yerlerini belirtilen şekil- ile yıkanmaktır. Abdest çok şeyler için alınır, bilhassa ibadet yapmak gayesi olduğu an abdest alınır. Mesela:  Namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek. Kuran okumak, Cenaze Namazı’nı kılmak, daha buna benzer birçok

Ameller için abdest almak şarttır. Bundan başka abdestli gez­mek, oturmak ve kalkmak da çok sevaptır.

Abdest alınacağı zaman önce kıbleye dönülür, Euzü-Besmele çekilir

Üç, defa eller yıkanır, parmak araları hilallenir, sonra sağ elle temiz su  alınır., ağza verilir. Bu, üç defa tekrar olunur.

Sonra yine sağ elin avucuna temiz su  alınır, üç defa. ayrı, ayrı burna su çekilir. Bunlar yapılırken duası da vardır. Duası aşağıda gele ı ekili

Sonra yüz, kıl bitiminden çene altına kadar olan kısım, üç defa hemiz su ile yıkanır. Arkasından sağ kol dirsekle beraber yine üç defa yıkanır. Sonra sol kol aynı sağ kolun yıkandığı gibi dirsekle beraber tıkanır, ovuşturulur. Sonra sağ elin dört parmağı ile başa mesh edilir. Başın tepesinden alnımıza doğru elimiz çekilir. İki elimizin küçük par­makları ile kulaklarımızın içi mesh edilir. Sonunda da ayaklar topuklar­la beraber üç defa yıkanır. Böylece abdest alınmış olur. Arkasından da abdest suyundan ayakta bir yudum su içilir. Bu ise sünnettir. Çünkü Rasûlullah Efendimiz öyle yapmıştır.