Abdest Aldıktan Sonra Okunan Dua

By | 18 Mart 2014

duaAbdest Aldıktan Sonra Okunan Dua Arapçası : Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estağfiruke ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.

Abdest Aldıktan Sonra Okunan Dua Türkçesi : “Allah’ım, sen noksan sıfatlardan tenzih ve cemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Sana hamd ederim ve şahadet ederim ki, Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın. Teksin, ortağın yoktur. Senden af diler ve Sana yönelirim.”

Bu dua abdestten sonra okunacaktır. Hakk’ın rahmetine iltica etmek O’nu yüceltmek ve O’nun tek olduğuna şahadette bulunmak- tır. Bizim gece gündüz Hakk’a dua etmek başlıca vazifemizdir.

Sonra yere bakarak şu dua okunacaktır:

Duanın Arapçası

(Eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resûlüke.)

Duanın Türkçesi

“Ben şahadet edenin ki Hz. Muhammed, Senin kulun ve resûlündür.”

Her an ve her zaman şahadet kelimesi getirmek bizim iman bakımından görevimizdir. Bunun zamanı yok, mevsimi de yoktur. Ayak- ta, yatakta ve her yerde bunu getirmek bizim imanla ölmemize vesiledir.

Abdest alındıktan sonra tekrar bu şahadet kelimesini getirmek tavsiyeye şayandır. Allah’a şükürler olsun ki, bizler şahadet ehliyiz, daima şahadet getirmek emelimiz olmalıdır.