Karia Suresinin Faziletisifali-dualarKaria Suresinin Fazileti Diğer Sureler Gibi Oldukça Fazladır. Allah Kelamı olan her cümle anlamlıdır ve faidelidir. Karia Suresinin Fazileti İçin Arapça ve Türkçe Manası Aşağıdadır.

Bismillâhirrahmânirrahiym. El kâriah. Mel kâriah. Ve mâ edrâke mel kâriah. Yevme yekûnun nâsü kel ferâşil nıcbsûs. Ve tekûnül cibâlü kel ıhnil menfûş. Fe emmâ men sekulet mevâziynüh. Fe hüve fî ıyşetin râdıyeh. Ve emmâ men haffet mevâziynühû fe ümmühû hâviyeh. Ve mâ edrâke mâ hiyeh. Nârun hâmiyeh.

Karia Suresinin Türkçe Manası: Kâria, nedir o Kâria? Kananın ne olduğunu sana ne bildirdi? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi, dağlar da didilmişyün gibi olacak. Ama o vakit, kimin sevabı ağır gelirse, o mutlu bir hayattadır. Fakat kimin de tartıları hafif (sevabı hafif, günahı çok) gelirse, artık onun meskeni Hâviye ‘dir. Onun ne olduğunu, sana ne bildirdi? O, kızarmış bir ateştir. Bir türlü geçinemeyen ve kazanç elde edemiyen kimse, Kâria Suresini yazıp yakasına veya herhangi bir yerine bir sargıya sardıktan sonra takarsa, Cenabı Hakk o kimseye kolay kazanabilme yollarını ihsan eder. Kâria suresini okumayı adet haline getiren kimse, her bakımdan emniyette bulunur. Müslüman bir kul bu sureyi okuyup kıyametin dehşetini ruhunda hissetmeli, o gün için hazırlığını yani kulluk görevlerini eksiksiz yapmalıdır. Aksi takdirde oradaki pişmanlığın hiçbir faydası olmayacaktır.

Benzer Yazılar

İhlâs Suresi’nin Fazileti

İhlâs Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (1) Kul hüvallâhü ehad. (2) Allâh’üs-Samed. (3) Lem yelid ve lem yûled. (4) Ve lem yeküllehû küfüven ehad. İhlâs Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (1-4) De ki: “Allah, tektir (birdir). Allah, eksiksiz Samed’dir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O’na bir denk de olmadı. (O’nun bir eşi ve...

Nasr Suresi’nin Fazileti

Nasr Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (1) İzâ câe nasrûilâhi vel-feth. (2) Veraeyten-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. (3) Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhu, innehû kâne tevvabâ. Nasr Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (1) Allah’ın yardımı ve fetih gelip de, (2) insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğün vakit, (3) artık Rabbini hamd...
Etiketler:, , , ,
Makale'ye Yorum Yapın

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN