El-Vâsi Esmasının Faziletleri


  • Dualar
  • 08 Mar 2014
  • Dualar
  • Okunma
  • Yorum Yok

duaEl Vasi Esmasının Faziletleri ve El Vasi Zikrinin Özellikleri Nelerdir? El Vasi Esmasının Anlamı;  ”İlmi her şeyi kuşatan. “

El Vasi ism-i şerifin özellikleri:

“Yâ Vâsiu” ism-i cehline devam edenler hırs ve sıkıntıdan selamete ererler.Maişet darlığı çeken bir kimse “Yâ Vâsiu celle celâlühû” diye zikre devam ederse maişet darlığından kurtulur.

3. Bu ismin adedi (137), saati Kamer’dir. İç sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve vakitlerde mezkur adet kadar okunmalıdır.

4. Kin ve hased içinde kıvranan kimse, bu ism-i celili okumayı adet edinirse içinde bulunduğu kötü
hastalıktan kurtulur.

5. Bu ism-i şerifi kendisi için vird edinen kimsenin zamanla manevi perdeleri aralanır, bazı sırlara vakıf olur.

6. Kim bu ism-i şerifi çokça okumayı adet haline getirirse Allah Teala rızkını, kalbindeki darlığı genişletir, ahlakını düzeltir, her çeşit sıkıntı ve bunalımdan kurtulması için bir çıkış yolu ihsan eder.

7. Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, bu mübarek ism-i şerifi, tam bir sadakatla okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile zor işlerin altından kalkar.

Benzer Yazılar

Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua

Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme sntesselâm ve minkesselâm ve ileyke yeûdu bis- selâm. Fe hayyinâ Rabbenâ bisselâmi. Ve edhilnâ dâreke dâresselâm. Tebârekte Rabbenâ bisselâmi ve teâleyte. Lekel-hamdü yâ Zel celâli vel-ikrâm. Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua Tükçe Anlamı : “£y Allah’ım, Sen selam vasfıyla vasıflanmışsın, selam ve selamet Senin tarafındadır. Selam Sana döner. Selamet ile bizi...

Mikat Yerinde Okunacak Dua

Mikat Yerinde Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme innî urîdu’l-hacce fe yessirhu 1! ve tekabbelhu minnî.) “E^ Allah’ım, ben hacca niyet ettim, bana haccı kolaylaştırır, benden bu haccı kabul buyur.” 108 (Lsbbeyk, Allâhumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. Innel-hamde venni’mete leke vel-mülk, lâ şerîke lek. Mikat Yerinde Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Buyur, Allah’ım buyur. Buyur, ortağın...
Etiketler:, , ,
Makale'ye Yorum Yapın

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN