El-Vâsi Esmasının Faziletleri


  • Dualar
  • 08 Mar 2014
  • Dualar
  • Okunma
  • Yorum Yok

duaEl Vasi Esmasının Faziletleri ve El Vasi Zikrinin Özellikleri Nelerdir? El Vasi Esmasının Anlamı;  ”İlmi her şeyi kuşatan. “

El Vasi ism-i şerifin özellikleri:

“Yâ Vâsiu” ism-i cehline devam edenler hırs ve sıkıntıdan selamete ererler.Maişet darlığı çeken bir kimse “Yâ Vâsiu celle celâlühû” diye zikre devam ederse maişet darlığından kurtulur.

3. Bu ismin adedi (137), saati Kamer’dir. İç sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve vakitlerde mezkur adet kadar okunmalıdır.

4. Kin ve hased içinde kıvranan kimse, bu ism-i celili okumayı adet edinirse içinde bulunduğu kötü
hastalıktan kurtulur.

5. Bu ism-i şerifi kendisi için vird edinen kimsenin zamanla manevi perdeleri aralanır, bazı sırlara vakıf olur.

6. Kim bu ism-i şerifi çokça okumayı adet haline getirirse Allah Teala rızkını, kalbindeki darlığı genişletir, ahlakını düzeltir, her çeşit sıkıntı ve bunalımdan kurtulması için bir çıkış yolu ihsan eder.

7. Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, bu mübarek ism-i şerifi, tam bir sadakatla okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile zor işlerin altından kalkar.

Benzer Yazılar

İmam-ı A’zam Duası

İmam-ı A’zam Duası Arapçası : Allâhummerzuknî fıkhen fîddîni ve ziyâdeten fil ilmi ve kifâyeten fîrrızki ve sıhhaten fîlbedeni ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten indel hisâbi ve cevâzen alessırâti, yâ zel fadli vel ihsâni bi rahmetike yâ Erhammerrâhimîn. İmam-ı A’zam Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, beni dinde fakih kıl,...

Küfürden Korunma Duası

Küfürden Korunma Duası Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) Allâhumme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdü- ke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzii bike min şerri mâ sana’tü, ebûu leke bi ni’metike aleyye ve ebûu bi zenbî, fağfirlî fe in- nehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente. Küfürden Korunma Duası Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim...
Etiketler:, , ,
Makale'ye Yorum Yapın

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN