El-Vâsi Esmasının Faziletleri


  • Dualar
  • 08 Mar 2014
  • Dualar
  • Okunma
  • Yorum Yok

duaEl Vasi Esmasının Faziletleri ve El Vasi Zikrinin Özellikleri Nelerdir? El Vasi Esmasının Anlamı;  ”İlmi her şeyi kuşatan. “

El Vasi ism-i şerifin özellikleri:

“Yâ Vâsiu” ism-i cehline devam edenler hırs ve sıkıntıdan selamete ererler.Maişet darlığı çeken bir kimse “Yâ Vâsiu celle celâlühû” diye zikre devam ederse maişet darlığından kurtulur.

3. Bu ismin adedi (137), saati Kamer’dir. İç sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve vakitlerde mezkur adet kadar okunmalıdır.

4. Kin ve hased içinde kıvranan kimse, bu ism-i celili okumayı adet edinirse içinde bulunduğu kötü
hastalıktan kurtulur.

5. Bu ism-i şerifi kendisi için vird edinen kimsenin zamanla manevi perdeleri aralanır, bazı sırlara vakıf olur.

6. Kim bu ism-i şerifi çokça okumayı adet haline getirirse Allah Teala rızkını, kalbindeki darlığı genişletir, ahlakını düzeltir, her çeşit sıkıntı ve bunalımdan kurtulması için bir çıkış yolu ihsan eder.

7. Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, bu mübarek ism-i şerifi, tam bir sadakatla okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile zor işlerin altından kalkar.

Benzer Yazılar

Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua

Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) Yâ Hâdiyel mudillîne, ve yâ Rahîmel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirîne, ihram abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecmaîne, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmîn, yâ Rabbel âlemîne, velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim...

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua Arapçası : Yâ Allâhu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel ikrâm, Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allâhumme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fîl ardi ezhirhu, ve in kâne ba’îden karribhu, ve in kâne karîben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü, ve in kâne...
Etiketler:, , ,
Makale'ye Yorum Yapın

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN