Mülk Suresi
Duhan Suresi’nden Sonra Okunacak Dua
Duhan Suresi
Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua
Haşr Suresi’nin Son Ayetleri

İhlâs Suresi’nin Fazileti

İhlâs Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (1) Kul hüvallâhü ehad. (2) Allâh’üs-Samed. (3) Lem yelid ve lem yûled. (4) Ve lem yeküllehû küfüven ehad. İhlâs Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (1-4) De ki: “Allah, tektir (birdir). Allah, eksiksiz Samed’dir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O’na bir denk de olmadı. (O’nun bir eşi ve...


 • Duaların Faziletleri
 • 31 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Nasr Suresi’nin Fazileti

Nasr Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (1) İzâ câe nasrûilâhi vel-feth. (2) Veraeyten-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. (3) Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhu, innehû kâne tevvabâ. Nasr Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (1) Allah’ın yardımı ve fetih gelip de, (2) insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğün vakit, (3) artık Rabbini hamd...


 • Duaların Faziletleri
 • 31 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Kâfirûn Suresi’nin Fazileti

Kâfirûn Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (1) Kul yâ eyyühel-kâfirûn. (2) Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. (3) Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. (4) Ve lâ ene âbidüm-mâ abedtüm. (5) Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. (6) Leküm dîniküm veliye dîn. Kâfirûn Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (1) De ki: “Ey Kâfirler...


 • Duaların Faziletleri
 • 31 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Kevser Suresi’nin Fazileti

Kevser Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (1) İnnâ a’taynâ kel-Kevser. (2) Fesalli li-Rabbike venhar. (3) İn- ne şânieke hüvel-ebter. Kevser Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (1) Şüphesiz Biz, sana Kevser’i (Cennet Pınarı, bol hayır) verdik. O halde, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. (3) Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana...


 • Duaların Faziletleri
 • 31 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Fatiha-i Şerife’nin Fazileti

Fatiha-i Şerife’nin Fazileti Arapçası :  (1) Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (2) Elhamdü-lillâhi Rabbil- âlemîn. (3) Er-Rahmânir-Rahîm. (4) Mâliki yevmid-dîn. (5) İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. (6) İhdines-sırâtaPmüstekîm. (7) Sırâtal- lezîne en’amte aleyhim, ğayril-mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Fatiha-i Şerife’nin Fazileti Türkçe Anlamı : (1) Rahman-Rahim Allah’ın adıyla, (2-4) Hamd, o Âlemlerin Rabbi, o Rahman-Rahîm, o Din Günü’nün Sahibi olan Allah’a aittir....


 • Duaların Faziletleri
 • 31 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Âyetel-Kürsî’nin Fazileti

Âyetel-Kürsî’nin Fazileti Arapçası : (Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.) Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayyül-Kayyûm. Lâ te’huzühû sinetüv-velâ nevm. Lehû mâ fîs-semâvâti vemâ fîl-ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfe- hüm. Velâ yühîtûne bişeyim-min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyü- hüs-semâvâti vel-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel-Aliyyül- Azîm. Âyetel-Kürsî’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Allah kendisinden başka...


 • Duaların Faziletleri
 • 30 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Mülk Suresi

Mülk Suresi : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (Esirgeyici ve Bağışlayıcı Allah’ın adıyla.) 1. Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. 2. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. 3. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak!...


 • Dualar
 • 30 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Duhan Suresi’nden Sonra Okunacak Dua

Duhan Suresi’nden Sonra Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme innî es’elüke bi esmâike yâ Mü’minü, yâ Müheymi- nü, yâ Müzeyyinü. Yâ Rabbi, kabbid hâcetî bi hürmeti Muhammedin hatemen-nebiyyîn ve bi hürmeti sûretid-Duhâni. Yâ Allâhu, yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Şekûru, yâ Mâlikü lâ yurâmü, yâ Azîzü lâ yenâmü. Yâ Kâimen lâ yezâlü, yâ Alimen lâ yensâ, yâ...


 • Dualar
 • 30 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Duhan Suresi

Duhan Suresi : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (Esirgeyici ve Bağışlayıcı Allah’ın adıyla.) 1. HâMîm. 2-  3. Apaçık olan Kitaba ant olsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. 3-  5-6-7. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak...


 • Dualar
 • 30 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua Arapçası : Yâ İlâhî, yâ Samedî, ve aleyke mu’temedî. Yâ Nâsıru, yâ Muînü bi hürmeti İyyâke na’budu ve iyyâke nestaînü. Einnı alâ külli hâlin bi kuvveti kudretike. Yâ Muînü, yâ Rahmânü ve bi hürmeti sûreti Yâsîn ve bi hürmeti sallallâhu aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ecmaîn. Yasin Okunduktan Sonra Okunacak...


 • Dualar
 • 30 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN