Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua
Mikat Yerinde Okunacak Dua
İftar Davetindeki Dua
İftar Duası
Fakirlikten Emin Olma Duası

Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua

Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme sntesselâm ve minkesselâm ve ileyke yeûdu bis- selâm. Fe hayyinâ Rabbenâ bisselâmi. Ve edhilnâ dâreke dâresselâm. Tebârekte Rabbenâ bisselâmi ve teâleyte. Lekel-hamdü yâ Zel celâli vel-ikrâm. Kâbe Görüldüğünde Okunacak Dua Tükçe Anlamı : “£y Allah’ım, Sen selam vasfıyla vasıflanmışsın, selam ve selamet Senin tarafındadır. Selam Sana döner. Selamet ile bizi...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Mikat Yerinde Okunacak Dua

Mikat Yerinde Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme innî urîdu’l-hacce fe yessirhu 1! ve tekabbelhu minnî.) “E^ Allah’ım, ben hacca niyet ettim, bana haccı kolaylaştırır, benden bu haccı kabul buyur.” 108 (Lsbbeyk, Allâhumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. Innel-hamde venni’mete leke vel-mülk, lâ şerîke lek. Mikat Yerinde Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Buyur, Allah’ım buyur. Buyur, ortağın...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

İftar Davetindeki Dua

İftar Davetindeki Dua Arapçası : Eftara indeküm essâimûne ve ekele taâmekümü’l-ebrâre ve sal- let al^^ül-melâiketü. İftar Davetindeki Dua Türkçe Anlamı : “Sizinle sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi kimseler yesin. Ve melekler sizin için istiğfarda bulunsun.”


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

İftar Duası

İftar Duası Arapçası : Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme l-ğadi min şehri Ramadâne neveytü fağfirlî ma kaddemtü vemâ ahhartü. Ya vâsial-mağfireti, iğfirlî ve livâlideyye ve lil-mü’minıne yevme yekûmul-hisâb İftar Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve Sana güvendim. Senin verdiğin rızkınla...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Fakirlikten Emin Olma Duası

Fakirlikten Emin Olma Duası Arapçası :  (BismillâhirRahmânirRahîm.) Allâhumme nazzim ahvâlî.  has$؛n e؛’al!. Ve hallisnî min ele- mil fakri ve’zzülli ve hallisn! anil-belâi vel-kadâi vel-vebâi ve an şurûril a’dûi veşşeyâtinil mudilline ve nefsil emmâreti bissûi. Allâhummec’alnî minessulahâil âbidîne vel ağniyâiş-şâkirîne. ٧^ yessir lenal intizâme fî cemîi umûrin^ddünyeviyyete vel uhreviyyete. ٧^ hassil murâdenâ minel hayri ve eb’idnâ...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Kazancın Fitne Olmasından Kurtuluş Duası

Kazancın Fitne Olmasından Kurtuluş Duası Arapçası :  Allâhumme innî eûzü bike min fitnetinnâri ve min azâbinnâri ve eûzü bike min fitnetil-kabri ve eûzü bike min fitnetil-ğinâ ve eûzü bike min fitnetil fakri ve eûzü bike min fitnetil Mesîhi’d-Deceâl. Kazancın Fitne Olmasından Kurtuluş Duası Türkçe Anlamı : “Ey Allah’ım, ateşin (Cehennem’in) fitnesinden ve onun azabından sadece Sana...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Fakirlikten Kurtulma Duası

Fakirlikten Kurtulma Duası Arapçası : Allâhumme Rabbessemâvâti ve Rabbel arşil-azîm. Rabbenâ ve Rabbe bişey’in. Münzillet-Tevrâti ve Incîli vel Kur’ân. Fâlikal habbi vennevâ. Eûzü bike min şerri külli şey’in, ente âhizun binâsiyetihi. Entel evvelü feleyse kableke şey’ün ve entel âhiru feleyse ba’deke şey’ün. ٧^ ente’z-zâhiru feleyse fevkake şey’ün ve entel bâtınu feleyse dûneke şey’ün. Akdi annaddeyne ve...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Sihiri Bozmak için Okunacak Dua

Sihiri Bozmak için Okunacak Dua Arapçası : Velâ yuflihussâhirü haysü etâ.), (Min şerrinneffâsâti fîl-ukad. Sihiri Bozmak için Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Sihirbaz nerede olsa umduğuna eremez.” “De ki : Düğüm bağlayarak efsun üfüren falcıların şerrinden Sana sığınırım. Sihir yapmak, büyük günahlardan sayılmıştır. Bunu yapanların akıbetleri hüsrandır. Sağlam insanı yataklara düşürmek veya onu deli haline sokmak ne...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

İzzet ve Şeref için Okunacak Dua

İzzet ve Şeref için Okunacak Dua Arapçası : Tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâü.), (Kad ca’alallâhu li külli şey’in kadrâ. İzzet ve Şeref için Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Kimi dilersen onun kadrini yükseltir, kimi dilersen onu alçaltırsın.” “Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” İzzet ve şeref Allah’tandır. Allah’ın değer vermediği kula, insanların değer vermesi...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Evlat İstemek için Okunacak Dua

Evlat İstemek için Okunacak Dua Arapçası :  Fe heblî min ledünke veliyyâ.), (Yerisünî ve yerisü min Âl-i Yâkûb.), (Yuhricüküm tıflen sümme litebluğü eşüddeküm. Evlat İstemek için Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Bu nedenle, bana tarafından bir veli oğul İhsan et.” “Ki bana da mirasçı olsun, Yakup Hanedanı’na da mirasçı olsun.” “Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi...


 • Dualar
 • 16 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN