Ev Satılması İçin Dua
Evde Kimse Olmadığında Verilecek Selam
Ev Satmak İçin Dua
Evde Bereket İçin Okunacak Dua
Evden Çıkarken Hangi Dua Okunur?

Esma-i Hüsna e Fazileti (Allahu Tealanın İsimleri)

Esma-i Hüsna e Fazileti (Allahu Tealanın İsimleri)   Bismillahirrahmanirrahıym*   1. Allah, 2. er-Rahman, 3. er-Rahıym, 4. el-Melikü, 5. el-Kuddüsü, 6. es-Selarnü, 7. el-Mü’minü, 8. el-Müheyminü, 9. el-Azizü, 10. el-Cebbaru, 11. el-Mütekebbiru, 12. el-Hali ku, 13. el-Bariü, 14. el-Müsavviru, 15. el-Gaffaru, 16. el-Kahharu, 17. el-Vehhabü, 18. er-Razzaku, 19. el-Fettahu, 20. el-Aliymü, 21. el-Kabidu, 22. el-Basitu,...


 • Duaların Faziletleri
 • 08 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Esma-i Hüsna ve Fazileti

Esma-i Hüsna ve Fazileti Blsmillahirrahmanirrahıym” 1. Allah, 2. er-Rahrnan, 3. er-Rahıym, 4. el-Melikü, s. el-KuddCısü, 6. es-Selarnü, 7. el-Mü’minü, 8. el-Müheyminü, 9. el-Azizü, ıo. el-Cebbaru, ii. el-Mütekebbiru,12. el-Haliku, 13. el-Bariü, 14. el-Müsavviru, ıs. el-Gaffaru, 16. el-Kahharu, 17. el-Vehhabü, 18. er-Razzaku, 19.el-Fettahu, 20. el-Aliymü, 21. el-Kabidu, 22. el-Basltu, 23.el-Hafıdu, 24. er-Raflu, 25. el-Müızzü, 26. el-Müzillü, 27.es-Semiy’u,...


 • Duaların Faziletleri
 • 08 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Esmaü l Hüsna

Malum olsun ki, Hak Teala Hazretlerinin, Esma-i Hüsna’sı (Güzel İsimler i vardır. Allah, Kur’ an-ı Keriminde, bu isimlerle kendisine dua edilmesini emreyledi ve buyurdu ki: «Allah güzel isimleri vardır, onlarla dua ederiz.» (araf:180) Ancak bazı isimler vardır ki, bunlar zikredilecek isimler arasında yoktur. Nitekim bu isimlerden Kur’ an’da geçenler şunlardır:· EI-mevla, en-Nasir-el-galib, El-Kahir, EI-karib, Er-Rab,...


 • Duaların Faziletleri
 • 08 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Et Tahiyyatu

“et-Tahiyyâtu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât. es-selâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh. es-Selâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedu en lâ ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.” Dil ve bedenle mal ile yapılan tüm ibadetler Allah’a mahsustur. Ey sânı yüce Peygamber! Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah’ın iyi kullarına...


 • Duaların Faziletleri
 • 08 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Et-Tevvâb İsm-i Şerifi’nin Sırları

“Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden, rahmeti ile yarlığayan.” Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri: “Yâ Tevvâb” ismi celilini okumaya devam edenlerin tevbeleri makbul olur. Zalimlerin zulmünden kurtulur. Duha (kuşluk) namazı kılındıktan sonra (360) defa okunursa tevbesi kabul olunur. Zalime karşı (10) defa okunursa zulmünden halas olur. Adedi (409), saati Müşteri’dir. Her gün sabahlan belirtilen miktarda “Yâ...


 • Duaların Faziletleri
 • 08 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Ettehıyyatü

Ettehıyyâtü lillâhi vcs salevâtü vet tayyibât, esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, es selâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis sâlihıyn. Eşhedü en lâ ilahe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve resûlüh. Manası: Lisanen olan ibadetler, bedenle olan ibadetler, mâlî olan ibadetler, Allah’a mahsustur. Ey şanlı Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi Senin üzerine...


 • Duaların Faziletleri
 • 08 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Erkek Çocuk İçin Okunacak Dua

Erkek Çocuk İçin Okunacak Dua: Çocuğun hangi sebeplerden dolayı erkek yada kız olduğunu Rasulullah şöyle açıklamıştır: “Erkeğin suyu beyazdır Kadının suyu ise sarıdır İkisi birleşir ve erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse Allah’ın izniyle çocuk erkek olur Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk Allah’ın izniyle kız olur” fakat herşey Peygamberimizin dediği gibi Allah’ın izniyle...


 • Duaların Faziletleri
 • 03 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Erken Kalkmak İçin Dua

Erken kalkmak için dua burada bulunmaktadır. Erken kalkmak isteyenlerin bu duayıokumaları tavsiye edilir. Erken kalkmak için dua budur; Okunuşu: ”Bismillēhirrahmēnirrahîm. Lē te’[k]huzuhû sinetüv-velē nevm. Allâhümme sehhir aynî venevvir galbî vedfağ annî kes[peltek]raten-nevmi ve ğilzatel ğafleti.” okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise bi-iznillahi Teâlâ dilediği saatte uyanır. Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine başlar.


 • Duaların Faziletleri
 • 03 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Ev Satılması İçin Dua

Satılmayan bir meta’ın (malın) veya evin üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah’In izni ile o meta veya ev birkaç gün içinde satılır. KARINCA DUASI Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni...


 • Dualar
 • 03 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Esmâu’l-Hüsnâ Türkçesi

Allah: Yüce yaradanımızın zât ve özel ismi. Diğer isimler, Onun fiilleri, sıfatlan, tecellîleri ile ilgilidir. Rahman: Yarattığı bütün canlılara nîmet veren. Rahîm: Âhirette sadece mü’minlere rahmet eden. Melik: Her şeyin hâkimi. Kuddûs: Noksanlardan münezzeh. Selâm: Selâmet veren. Mu’min: Emin kılan, koruyan. Muheymin: Gözeten ve kollayan. ‘Azîz: Her şeye galip olan. Cebbar: Dilediğini zorla yaptıran. Mutekebbir:...


 • Duaların Faziletleri
 • 03 Mar 2015
 • Dualar
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN